50 ரூபாவுக்கு சோற்றுப் பார்சல்.. (8 ரூபா இலாபத்துடன்) இலங்கையில்தான்.

Untitled167சோறு பார்சலொன்றை, 50 ரூபாவுக்கு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கான செயற்றிட்டமொன்று முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக, உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா தெரிவித்தார். இந்த செயற்றிட்டமானது எதிர்வரும் வாரத்திலிருந்து முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாகவும் இதன் முதலாவது கட்டம் கொழும்பு நகரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் சோறு பார்சலொன்றை 50 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் அதன் உற்பத்தியாளர்கள் 8 ரூபாயை இலாபமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.