இலங்கை தேயிலை மேம்பாட்டு வேலைத்திட்டம்

koiya-tea-280315-200-seithy-healthஇலங்கையின் தேயிலையை வெளிநாடுகளில் பிரபல்யப்படுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.

இதற்காக 4 பில்லியன் ரூபாய் செலவிலான பிரபல்யப்படுத்தும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தேயிலைத்துறை சார்ந்த தனியார் மற்றும் அரச நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இதற்கான வேலைத்திட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னடைவை சந்தித்துள்ள இலங்கை தேயிலைத் துறை முன்னகர்த்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.