கயானா நாட்டின் பிரதமராக ஒரு தமிழர்

dcp654644646தென் அமெரிக்க நாடான கயானாவில் பிர தமர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடை பெற்றது. இதில் எதிர்க் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதன் பிரதமர் வேட்பாளர் மோஸஸ் நாகமுத்து வம்சாவளி தமிழர் ஆவார்.

சுமார் 177 ஆண்டு களுக்கு முன் ஆங்கிலேயரால் கரும்புத் தோட்டக் கூலிகளாக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இந்தியர்களில் தமிழர்களும் இருந்தனர். அத்தகைய தமிழர் தான் நாகமுத்து.

இதுவரை ஒரு நாட்டின் பிரதமராக தமிழர் யாரும் இருந்ததில்லை. சிங்கப்பூரின் குடியரசு தலைவராக எஸ்.ஆர். நாதன் இருந்துள்ளார். சிலர் துணைப் பிரதமராக இருந்துள்ளனர்.

அமைச்சராக தமிழர் இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர், மொரீசியஸ், தென்னாபிரிக்கா, ஃபிஜி போன்ற நாடுகளில் இருந்துள்ளார்கள். ஆனால் பிரதமராக யாரும் இருந்ததில்லை.

இப்போது முதல் முறையாக தமிழர் ஒருவர் பிரதமராகிறார். தமிழரான நாம் பெருமைப்படலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.