வவுனியா மாவட்டத்தில் படையினரின் ஆக்கிரமிப்பில் தற்போதும் 23777 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்கள் உள்ளபோதிலும் நல்லாட்சியில் 14 ஏக்கர் காணி மட்டுமே விடுவிப்பு….

வவுனியா மாவட்டத்தில் படையினரின் ஆக்கிரமிப்பில் தற்போதும் 23777 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்கள் உள்ளபோதிலும் நல்லாட்சி அரசின் காலப்பகுதியில் 14 ஏக்கர் காணி மட்டுமே விடுவிக்கப் பட்டுள்ளதாக மாவட்டபுள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கின்றது.  வட மாகாணத்தில் மட்டும் 71 ஆயிரம் நிலப்பரப்பு படையினர் வசம் உள்ளது. இதில் அதிக நிலப்பரப்புக்கள் வவுனியா , முல்லைத்தீவு மாவடங்களில் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டுள்ளது . இவ்வாறு அதிக நிலப்பரப்புக்களை ஆக்கிரமித்துள்ள மாவட்டங்களில் ஒன்றான வவுனியா மாவட்டத்தில் மட்டும் படையினரின் ஆக்கிரமிப்பில் தற்போது வரையில்  23777 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்கள் உள்ளது. இவ்வாறு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள 23777 ஏக்கர் நிலமானது வவுனியா மாவட்டத்தின் மூன்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் உள்ளடங்குகின்றன. அதன் பிரகாரம் வவுனியா பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 2020 ஏக்கர் நிலம் படையினர் வசம் உள்ளதோடு வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில்  14 ஆயிரம் ஏக்கர் காணி படையினர் வசம் உள்ளது. இதேபோல் செட்டிகுளம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலும் 7757 ஏக்கர் நிலம் தற்போதுவரை படையினரின் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது. இவ்வாறு மூன்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி குறித்த 23777 ஏக்கர் நிலப்பரப்மினை படையினர் தமது கட்டுப்பாட்டினில் வைத்துள்ள போதும் தற்போது நிலவும் இந்த நல்லாட்சி அரசின் ஓர் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வெறும் 14 ஏக்கர் காணிகள் மட்டுமே விடுவக்கப் பட்டுள்ளதாக மாவட்டபுள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Recommended For You

About the Author: சேது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.