யாழ்.குடாநாட்டில் மட்டும் 55 பாடசாலைகள் யுத்தம் காரணமாக மூடப்பட்ட நிலையிலேயே காணப்படுகின்றன…….

யாழ்.குடாநாட்டில் மட்டும் 55 பாடசாலைகள் யுத்தம் காரணமாக மூடப்பட்ட நிலையிலேயே காணப்படுவதாக மாகாண கல்வித் திணைக்களத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.யாழ். குடாநாட்டில் உள்ள 05 கல்வி வலயங்களிலும் மொத்தமாக 503 பாடசாலைகள் உள்ளது. இருப்பினும் இன்றுவரைக்கும் 448 பாடசாலைகளே இயங்குகின்றன.இதன் பிரகாரம் வலிகாம்ம் கல்வி வலயத்தில் 154 பாடசாலைகள் உள்ளபோதிலும் 137 பாடசாலைகளே இயங்குகின்றன. தீவக கல்வி வலயத்தில் 77 பாடசாலைகள் உள்ளபோதிலும் 64 பாடசாலைகள் மட்டுமே இயங்குகின்றன. இதேபோல் தென்மராட்சி கல்வி வலயத்தில் 69 பாடசாலைகள் உள்ளது. இவற்றினில் இன்றுவரைக்கும் 61 பாடசாலைகள் மட்டுமே இயங்குகின்றது.இதேபோன்று யாழ்ப்பாணம் கல்வி வலயத்தினுள் 116 பாடசாலைகள் இருக்கின்றபோதும் 104 பாடசாலைகள் மட்டுமே இயங்குகின்றன. அதேபோன்று வடமராட்சி கல்வி வலயத்தினுள் 87 பாடசாலைகள் அமைந்துள்ளபோதிலும் தற்போது 82 பாடசாலைகள் இயங்கு நிலையில் உள்ளதாக குறித்த தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது….

Recommended For You

About the Author: வேங்கை jaffna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.