யாழ்.குடாநாட்டில் மட்டும் 36 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 920 லீற்றர் மதுபானங்கள்

2014ம் ஆண்டினை விடவும் 2015ம் ஆண்டில் யாழ்.குடாநாட்டில் மட்டும் 36 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 920 லீற்றர் மதுபானங்கள் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக மது வரித் திணைக்களத்தின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் சற்றுக் குறைந்திருந்த மதுபான விற்பனை 2015ம் ஆண்டில் சடுதியாக அதிகரித்துள்ளமை மதுவரித் திணைக்களத்தின் புள்ளிவிபரங்களில் இருந்து. தெரியவருகின்றது.

இதன் பிரகாரம் 2014ம் ஆண்டினை விடவும் 2015ம் ஆண்டில்  மட்டும் 36 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 920 லீற்றர் மதுபானங்கள் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதாவது 2014ம் ஆண்டில்  குடாநாட்டில் 78 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 817 லீற்றர் மதுபானம் மற்றும் கள்ளுகள் விற்பனையாகியுள்ளது. ஆனால் இத் தொகையானது 2015ம் ஆண்டில் ஒரு கோடியே 14 லட்சத்து 58 ஆயிரத்து 739 லீற்றர் மதுபாணம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு 2014ம் ஆண்டில் விற்பனை செய்யப்பட்ட மது பானங்களில் பியர் 20 லட்சத்து ஆயிரத்து 714 லீற்றரும் , வெளிநாட்டு மதுபானவகைகள் 28 ஆயிரத்து 285 லீற்றரும் , உள்நாட்டு மதுபானங்கள்  10 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 458 லீற்றரும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ள அதேநேரம் 46 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 362 லீற்றர் கள்ளும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
2015ம் ஆண்டினைப் பொறுத்த மட்டில் பியர் 37 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 54 லீற்றரும் , வெளிநாட்டு மதுபான வகைகள் 65 ஆயிரத்து 643 லீற்றரும் , உள் நாட்டு மதுபானங்கள் 21 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 161 லீற்றரும் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதோடு கள் விற்பனையானது 55 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 881 லீற்றர் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிரகாரமே யாழ்.குடாநாட்டின் மது பாவனை அதிகரித்துள்ளது புள்ளி விபரங்களின் பிரகாரம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டள்ளது..

Recommended For You

About the Author: சேது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.