திருடன் சத்தியலிங்கத்திடம் இருந்து அமைச்சுகள் பறிப்பு

Dr.Pathmanathan_Sathiyalingam_Vavuniya_1-768x981வட மாகாண சபையின் அமைச்சர் திருடன் பா.சத்தியலிங்கத்திடம் இருந்த, மூன்று அமைச்சுக்கள் இன்று முதலமைச்சர் சீ.வி.விக்னேஸ்வரனிடம் பறிக்கபட்டுள்ளது.

அமைச்சர் திருடன் பா.சத்தியலிங்கத்திடம் இருந்த அமைச்சுக்களில் சமூக சேவைகள், புனர்வாழ்வளித்தல் மற்றும் மகளிர் விவகார அமைச்சுக்கள் இன்று பறிக்கபட்டு வட மாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதவி கையளிப்பு வடமாகாண ஆளுனர் ரெஜினோல்ட் குரே தலைமையில் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.