வாழ்த்துக்கள்….. நல்ல விடயம் ,வரவேற்க வேண்டிய தகவல்

skjermbildeselvam-and-vino-donating-fund-to-puliyankulam-hc
எத்தனை வருடங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்றோம் என்பது முக்கியமில்லை. ஒரு வருடத்தில் உங்களால் முடிந்தது என்றால் ஏன் அவர்களால் செய்யமுடியவில்லை? பத்தும் கொடுக்கும் அரசியல் பம்மாத்து செய்து புகைபடம் போடும் அரசியல் எமக்கு வேண்டாம்.
மன்னார் மாவட்ட கல்வி வளர்ச்சிக்காக கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் திகதி பாராளுமன்ற ஒன்று கூடலின் போது உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சிடம் மன்னார் மாவட்டத்தின் இளைஞர் யுவதிகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக பல்கலைக்கழக வளாகம் ஒன்றினை நிர்மானிக்க வேண்டும் என வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இ.சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
 
அதன் அடிப்படையில் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு இலங்கை உயர் தொழில் நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (Advanced Technological Institute ) ஒன்றினை நிர்மானிப்பதற்கு உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சு அனுமதி வழங்கியதோடு 400 மில்லியன் ரூபாய் நிதியும் ஒதிக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.