முல்லைத்தீவில் 905 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்கள் – 311 மாற்றுத்திறனாளிகள்

wxttirerமுல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவின் கீழ் உள்ள கிராமங்களில் 905 பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களும் 311 மாற்றுத்திறனாளிகளும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதேச செயலகப் புள்ளிவிபரத்தில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலர் பிரிவின் கீழ் உள்ள 27 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் மீள்குடியேறிய குடும்பங்களில் 905 குடும்பங்கள் பெண் தலைமைத்துவக்குடும்பங்களாக காணப்படுகின்றன.

யுத்தத்தின் போது இறந்த அல்லது காணாமல் போன மற்றும் பிரிந்து வாழும் குடும்பங்களின் தொகை அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

இதனைவிட 311 வரையான மாற்றுத்திறனாளிகள் காணப்படுகின்றன.

அத்துடன் ஆயிரத்து 688 முதியோரும் வாழ்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.