போதைப்பொருட்கள் கண்டறிவதற்காக இரண்டு ரோபோக்கள்

கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு சட்டவிரோதமான முறையில் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் வெடிப்பொருட்களை கொண்டு வந்தால் அவற்றை கண்டறிவதற்கான இரண்டு ரோபோ இயந்திரத்தை சீன அரசாங்கம் வழங்கியுள்ளது.

சுமார் 16 கோடி பெறுமதியான இரண்டு ரோபோக்களை சீன அரசாங்கத்தால் பொலிஸ் போதைப்பொருட்கள் தடுப்புபிரிவிற்கு இன்றைய தினம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ilankai.com

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.