இலங்கை கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பியால் டி சில்வாவுடன் சந்திப்பு

இந்திய கடற்படையின் கடற்படைத் தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் இன்று இலங்கை கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பியால் டி சில்வாவை சந்தித்துள்ளார்.

ஒரு சடங்கு வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, இந்திய கடற்படையின் கடற்படைத் தளபதி கடற்படை மரபுகளுக்கு இணங்க கடற்படை தலைமையகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்,

மேலும் அவருக்கு NHQ வளாகத்தில் ஒரு சிறப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.