அரச நிறுவனங்களிற்கு புதிய தலைவர்கள் நியமனம்

சில அரசாங்க நிறுவனங்களிற்க்காக புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

புதிய தலைவர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர்கள் சபைக்கென உறுப்பினர்களை நியமிப்பது குறித்து சிபாரிசு செய்ய 6பேர் கொண்ட குழுவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது

இக் குழுவின் சிபாரிசுக்கு அமையவே அரச நிறுவனங்களிற்க்காக புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ilankai.com

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.