எழுவை தீவு

இத்தீவானது யாழ்ப்பாண நகரின் தென்மேற்குத் திசையில் அனலைதீவிற்கு அண்மையில் அமைந்துள்ளது. ஊர்காவற்றுறையிலிருந்து மூன்றுமைல் தூரத்திலுள்ளது. ஆரம்பகாலத்தில் எழுச்செடிகள் நிறைந்த குடியேற்றமற்ற தீவாகவேயிருந்தது. இத்தீவில் எழுச்செடிகள் நிறைந்து காணப்பட்டதால் எழுவைதீவு எனப் பெயர்வந்ததாகக் கூறுவர். இத்தீவானது இந்தியாவிலிருந்து ஊர்காவற்றுறை நோக்கி வருபவர்களுக்கு கிழக்குத் திசையில் முதல் தெரிவதால் இதற்கு எழுவைதீவென்ற பெயர் வந்ததாகவும் கூறுவர். ஒல்லாந்தர் காலத்தில் அனலைதீவிலிருந்தே மக்கள் முதலில் வந்து குடியேறியதாகக் கூறப்படுகின்றது. முதலில் இங்கு குடியேறிய மக்கள் அனைவரும் சைவத்தினரென்றும் பின்னரே மீன்பிடித்தொழிலுக்காக வெளியூர்களிலிருந்து சில கத்தோலிக்க குடும்பங்கள் வந்து குடியேறினர் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இங்கு மணல் செறிந்து காணப்படுவதோடு பனைமரங்கள் பரவலாகத் தீவெங்கும் செறிந்து காணப்படுகின்றன. இங்குள்ள தென்பகுதி இறங்கு துறையில் ஒரு தொம்மையப்பர் தேவாலயமும், துறைமுகத்திலிருந்து கால் மைல் தூரத்;தில் முத்தன் காடு என்ற இடத்தில் ஒரு முருகன் ஆலயமும் இருக்கின்றன. இவ்வாலயத்தை ஈழத்துத் திருச்செந்தூரென அழைப்பர். இங்கு தென்பகுதி மக்கள் மீன்பிடித் தொழிலையும், வடபகுதி மக்கள் பனம் தொழிலையும் முற்காலத்தில் பிரதான தொழிலாகக் கொண்டிருந்தனர். தனிநாயக முதலி காலத்தில் நெடுந்தீவிலிருந்து அனலைதீவில் குடியேறிய பரம்பரை மக்களில் சிலரே எழுவைதீவின் ஆரம்பக் குடிகள் எனவும் கூறுவார்கள்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.