பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் 08 பேருக்கு இடமாற்றம்

police2பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரிகள் 08 போருக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேவைக்காரணமாக உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இந்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது.

திருகோணமலை, நாராஹென்பிட்ட, வெள்ளவத்தை, வெல்லம்பிட்டிய, இராகம, பொதுஹெர, களனி மற்றும் கேகாலை ஆகிய பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகளுக்கு இந்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *